Author: Daniel Paulo Dela Cruz

Radicality in Archiving

“Every time I hear we shouldn’t build social media archives like #Ferguson, I think abt [about] events in the black history for which we have no records (Jules, 2015).” A tweet from an archivist, Bergis Jules, which truly exemplifies his advocacy regarding the need to develop preservation models to store the records of protests posted in social media. In his article he suggests that the development of cellphones and various social media platforms revolutionized the way we express our ideas freely. People share videos, personal testimonies, and other remembrances that led into a deeper and longer trail of documentation...

Read More

Higit Sa Agham Ng Praktika

Lagyan natin ng kahulugan ang bawat karakter Isaayos itong konsepto’t ‘wag igapos sa pader Binigyan tayo ng kapangyarihang lumakad sa hangin Ramdamin mong maigi ang pagdaloy ng damdamin Ating propesyong pinili’y saan nga ba tayo dadalhin? Retaso ng mundo’y iniabot sa‘tin upang pagtagpiin Impormasyon sa mundo’y atin ring sinupin Ang pagkakataong maging tulay ng karununga’y ating angkinin Ningning na taglay natin ay naiiba sa lahat Nakabatay sa’yong tingin kung iigting ito ‘pagkat Gabay ka ng kapitan sa paglalayag nito sa dagat at Biniyayaan kang maghatid ng ideyang papawi sa pagkasalat Andito ka ngayon, nagtatanong kung may silbi Yaring sagot...

Read More