Lagyan natin ng kahulugan ang bawat karakter
Isaayos itong konsepto’t ‘wag igapos sa pader
Binigyan tayo ng kapangyarihang lumakad sa hangin
Ramdamin mong maigi ang pagdaloy ng damdamin

Ating propesyong pinili’y saan nga ba tayo dadalhin?
Retaso ng mundo’y iniabot sa‘tin upang pagtagpiin
Impormasyon sa mundo’y atin ring sinupin
Ang pagkakataong maging tulay ng karununga’y ating angkinin

Ningning na taglay natin ay naiiba sa lahat
Nakabatay sa’yong tingin kung iigting ito ‘pagkat
Gabay ka ng kapitan sa paglalayag nito sa dagat at
Biniyayaan kang maghatid ng ideyang papawi sa pagkasalat

Andito ka ngayon, nagtatanong kung may silbi
Yaring sagot na hinihingi’y ikaw naman ang pipili
Aanhin mo ang impormasyon kung nakatago sa silid
Ngayon ay humayo ka’t sa buong daigdig ito’y ihatid